RADIONICE I KOVNICE SREBRA : AKTA NAUČNOG SKUPA ODRŽANOG OD 15. DO 18. NOVEMBRA 1994. GODINE U NARODNOM MUZEJU U BEOGRADU

priredile: Ivana Popović, Tatjana Cvjetićanin, Bojana Borić-Brešković

1995, 308 strana + LVI tabli, 23 cm

Arheološke monografije, 9

Tekstovi su na srpskom jeziku

ISBN 86-7269-021-4

Predhodnim tomovima u seriji stekao se dobar uvid u proizvodnju i namenu predmeta od srebra na tlu Srbije u antičko vreme. Međutim, da bi se shvatili svi aspekti ovakve produkcije, od samih početaka eksplatacije srebrne rude do kasnog srednjeg veka na našem tlu, bilo je potrebno primeniti interdisciplinaran pristup. Naučni skup okupio je preko 30 eminentnih naučnika iz različitih oblasti, a njihovi odabrani referati našli su mesto u ovom zborniku radova.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više