SAVA ŠUMANOVIĆ: ŠIDIJANKE

autori izložbe i kataloga: Ljubica Miljković, Jerko Denegri

32 strane, 8 strana sa reprodukcijama, 30 cm

Dvojezični tekst (srpski/engleski)

ISBN 86-7269-039-7

Neobičan i zanimljiv ciklus slika „Šidske kupačice“ Save Šumanovića (1892-1942) često je bio zanemaren u proučavanju stvaralaštva ovog značajnog slikara. Platna velikog formata (38 radova), nastala u njegovoj poznoj i zreloj umetničkoj fazi, navodila su teoretičare na različite zaključke. Prema nekim autorima, ona su rezultat slikareve izuzetne imaginacije, „intuicije postmodernog“ ili naslućivanja umetnosti citata.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više