Mumija staroegipatskog sveštenika Nesmina, poznatija kao Beogradska mumija, od 2. aprila 2019. godine ponovo se nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu. Mumiju je kupio u Luksoru 1888. godine Hadži Pavle plemeniti Riđički iz Mokrina i poklonio je Narodnom muzeju, jer je nije želeo za sebe, „već za srpski narod“.
Nesmin, čije ime znači „onaj koji pripada bogu Minu“, služio je u hramu Mina, boga plodnosti, a bio je zadužen za oblačenje statue ovog božanstva i brigu o njegovoj odeći. Živeo je između 350. i 300. godine pre n. e. aproksimativno, u Akhmimu, gradu smeštenom oko 200 km nizvodno od Luksora. Bio je visok oko 165 cm, a smrti ga je zadesila u pedesetim godinama života.
U kovčegu je ležao u uobičajenom položaju, s rukama prekrštenim na grudima – desna preko leve, a nokti na rukama i nogama su mu bili pozlaćeni. Oči su zamenjene veštačkim, nemetalnim umecima. Srce, središte uma po egipatskoim verovanjima, ostalo je u telu, dok su pluća izvađena. Mumifikovano telo umotano je u brojne slojeve lanenih ovoja, među kojima su se krili brojni prilozi – amuleti. Završna površina ovoja premazana je smolastom materijom.
Možda najvažniji prilog, svitak papirusa sa Knjigom mrtvih, koji je Nesmina pratio u zagrobni život, smešten unutar ovoja ispod leve mišice pokojnika, u blizini srca, sačuvan je nerazmotan u originalnom kontekstu, što ga čini dragocenim za nauku koja će se ovim pitanjem tek baviti.
Više informacija o Beogradskoj mumiji možete pročitati ovde.
Mogućnost da se javnosti ponovo predstavi ovo dragoceno i retko civilizacijsko nasleđe, veoma osetljiv i delikatan materijal koji zahteva posebne i stabilne uslove, stvorena je zahvaljujući razumevanju Gradske uprave grada Beograda. Specijalna vitrina u kojoj se Beogradska mumija od 2012. čuva i izlaže u odgovarajućim uslovima nabavljena je sredstvima Sekretarijata za privredu grada Beograda.
Nabavku specijalne vitrine za čuvanje i izlaganje mumije finansirao je Grad Beograd – Sekretarijat za privredu, za potrebe razvoja turizma i obogaćivanje turističke ponude.
Vođenje i priču o Beogradskoj mumiji možete čuti svake subote u 12 časova.