STEVAN TODOROVIĆ: 1832-1925

Nikola Kusovac, Milena Vrbaški, Vera Grujić, Vanja Kraut

2002, 300 str, ilustr, 31 cm

Srpska umetnost od XVIII do XX veka : monografija, 10

ISBN 86-7269-062-1

Suizdavač: Galerija Matice srpske iz Novog Sada

Preko 800 slika, ikona, fresaka i crteža ostavio je za sobom Stevan Todorović, cenjeni umetnik i kulturni pregalac svoga doba. Iako ranije stvrstavan među predstavnike srpskog romantizma, danas se smatra da su osobenosti njegovog slikarstva bliže idejama građanske i akademske umetnosti. Pored kompletnog popisa radova S. Todorovića, publikacija sadrži i obiman spisak literature vezane za ovog umetnika (od 1855. godine do danas).

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više