Сакупљање и чување књига у Народном музеју у Београду започето је истовремено са оснивањем Музеја, 1844. године. Овакав однос према књизи био је последица чињенице и околности да су Народна библиотека и Музеј, током више деценија у 19. веку, били једна установа. Инвентарисање стручне литературе у Музеју датира од 1890. године, од када почиње и систематска набавка књига и часописа из области археологије, уметности, нумизматике, историје и сродних научних дисциплина. Наша специјална библиотека, као једна од најстаријих у Србији, данас поседује око 96.000 библиографских јединица за чије се претраживање, уз класичне лисне, може користити и електронски каталог , којим је обухваћено 70% књижног фонда.

Поред иностраних и домаћих монографских публикација (36.200), часописа (1.328 наслова са приближно 60.000 свезака) и електронских оптичких дискова (150), посебну вредност библиотечког фонда представља колекција старе и ретке књиге, којој свакако треба придружити и раритетне примерке српске периодике 19. века. Многа издања, особито поједине енциклопедије и комплети иностраних часописа који излазе више од једног века, могу се наћи једино у нашој Библиотеци, тако да је она незаменљив извор информација за домаће истраживаче.

Контакт: biblioteka@narodnimuzej.rs

Прочитајте више