Документарна грађа је важан ресурс за изучавање музејских предмета и активности Народног музеја у Београду. Oбухвата документе различитог типа, од утврђеног поступка аквизиције, стручне обраде, фото-документације, преко досијеа изложби до хемеротечке грађе. Организована је у два основна сегмента – археолошку документацију и документацију историје уметности.

Археолошку документарну грађу чине фотографије и подаци о предметима који се чувају у археолошким збиркама, као и документација која је пратила археолошка истраживања Народног музеја (дневници ископавања, фото-дневници и фотографије, планови, белешке истраживача…)

У документарној грађи историје уметности налазе се подаци, фотографије и друга сведочанства о ауторима и делима која су део уметничког фонда Музеја, о начину на који су она „живела“ кроз изложбе и била предмет научних студија.

Документарна грађа може се добити на увид уз посебан захтев и у адекватном року.

Kонтакт: dokumentacijanm@narodnimuzej.rs

Прочитајте више