„Samo ako mi doneseš bele jorgovane!...“

„Samo ako mi doneseš bele jorgovane!…“