Današnje stanje zgrade u kojoj je Muzej bio u period između 1923 i 1934. godine