Хронолошки оквири

Збирка грчко-хеленистичког периода садржи предмете који су материјални одраз културе античке Грчке на територији централног Балкана, у периоду од 8. века пре н. е. до краја 4. века н. е.

Формирање фонда

Збирка је формирана превашодно путем истраживања бројних археолошких локалитета.

Међу њима издвајамо некрополе:

и насеља:

Значајни уметнички предмети доспели су у Збирку и путем поклона или откупа.

Артефакти

Фонд збирке чине предмети који илуструју уметност античке Грчке и историјска кретања, која су се у то време одразила на подручје централног Балкана. То су керамичке посуде, скулптуре, накит, теракоте, предмети од племенитих метала и др. Истичу се сликане посуде из Олбије (јужна Русија), међу којима значајно место заузима звонолики кратер с представом Диониса и Аријадне, типични пример црвенофигуралног стила 5-4. века пре н.е. Треба поменути и мермерну копију Фидијине скулптуре Атена Партенос (Буково, код Битоља), збирку посуда и златног хеленистичког накита из Будве, као и обиље импортованих грчких предмета од бронзе и посуда црнофигуралног стила из Новог Пазара.

Требениште – гробови поглавара

У оквиру богатих кнежевских гробова са некрополе Требениште откривене су златне маске, сандале, војничка опрема, накит, бронзане и стаклене посуде. Као врхунско занатско умеће издваја се коринтски кратер из Требеништа с представом коњаника, један од ретких таквих сачуваних предмета, посебно изван грчког света.

Кустос: Вера Крстић, музејски саветник

v.krstic@narodnimuzej.rs

Прочитајте више