Hronološki okviri

Zbirka grčko-helenističkog perioda sadrži predmete koji su materijalni odraz kulture antičke Grčke na teritoriji centralnog Balkana, u periodu od 8. veka pre n. e. do kraja 4. veka n. e.

Formiranje fonda

Zbirka je formirana prevašodno putem istraživanja brojnih arheoloških lokaliteta.

Među njima izdvajamo nekropole:

i naselja:

Značajni umetnički predmeti dospeli su u Zbirku i putem poklona ili otkupa.

Artefakti

Fond zbirke čine predmeti koji ilustruju umetnost antičke Grčke i istorijska kretanja, koja su se u to vreme odrazila na područje centralnog Balkana. To su keramičke posude, skulpture, nakit, terakote, predmeti od plemenitih metala i dr. Ističu se slikane posude iz Olbije (južna Rusija), među kojima značajno mesto zauzima zvonoliki krater s predstavom Dionisa i Arijadne, tipični primer crvenofiguralnog stila 5-4. veka pre n.e. Treba pomenuti i mermernu kopiju Fidijine skulpture Atena Partenos (Bukovo, kod Bitolja), zbirku posuda i zlatnog helenističkog nakita iz Budve, kao i obilje importovanih grčkih predmeta od bronze i posuda crnofiguralnog stila iz Novog Pazara.

Trebenište – grobovi poglavara

U okviru bogatih kneževskih grobova sa nekropole Trebenište otkrivene su zlatne maske, sandale, vojnička oprema, nakit, bronzane i staklene posude. Kao vrhunsko zanatsko umeće izdvaja se korintski krater iz Trebeništa s predstavom konjanika, jedan od retkih takvih sačuvanih predmeta, posebno izvan grčkog sveta.

Kustos: Vera Krstić, muzejski savetnik

v.krstic@narodnimuzej.rs

Pročitajte više