O zbirci

 

Zbirku strane umetnosti Narodnog muzeja u Beogradu čini 1.100 slikarskih i skulptorskih dela, uglavnom evropskih umetnika, u hronološkom rasponu od 14. do 20. veka. Od prvih akvizicija do danas, Zbirka je imala ulogu da podstakne razumevanje drugih kultura, ali i da pozicionira Srbiju u kulturni, društveni i politički prostor Evrope i sveta. Jezgro Zbirke čini poklon slovačkog slikara Bertolda Lipaja iz 1891. godine, kada je Narodni muzej dobio 70 radova italijanskih, venecijanskih umetnika.

Najzastupljeniji i najznačajniji segment zbirke čine celine italijanske, francuske, flamanske, holandske, ruske i austrijske umetnosti. U celini italijanske umetnosti, izdvaja se stvaralaštvo majstora i umetničkih radionica iz perioda od 14. do 18. veka, među kojima su Đovani di Paolo, atelje Paola Venecijana, di Kredi, Karpačo, Tintoreto, Basano, Gambarini, Kanaleto, Marieski, Gvardi.

Flamansko i holandsko slikarstvo istog perioda zastupljeno je delima Van Klevea, Brojgela, De Vosa, Van Gojena, Van Elsta, Van Utrehta i Rubensa, dok dela Toropa, Van Goga i Mondrijana predstavljaju najznčajnije autore holandske umetnosti 19. i 20. veka. Pored slika Turnijea i Robera, iz ranijih epoha, posebno vrednu celinu Zbirke predstavlja francusko slikarstvo 19. i prve polovine 20. veka, čiji su autori najistaknutiji umetnici tog doba: Koro, Domije, Buden, zatim vodeći predstavnici impresionizma, Pisaro, Dega, Mone, Renoar, Sisle, postimpresionisti Gogen, Tuluz-Lotrek, Sinjak, simbolisti – od Moroa do Redona i Karijera, nabisti Bonar i Vijar, fovisti Matis, Deren, Vlamenk, Ruo, kao i najpoznatiji pripadnici Pariske škole. Priču o modernoj umetnosti u okviru ove Zbirke zaokružuju radovi Pikasa, Kandinskog, Arhipenka i Šagala.

 

Kustos: Jelena Dergenc, muzejski savetnik
j.dergenc@narodnimuzej.rs

Pročitajte više