Hronološki period

Zbirka gvozdenog doba obuhvata predmete koji su nastali i upotrebljavani su u periodu od kraja drugog do kraja prvog milenijuma stare ere.

Formiranje fonda

Veći deo fonda čine nalazi sa arheoloških iskopavanja sa brojnih lokaliteta među kojima su:

Brojni predmeti su u Zbirku dospeli putem otkupa, kao što su ostave sa:

Paleo-balkanska plemena  

Tokom ranog gvozdenog doba, na teritoriji Srbije živela su mnoga plemena, Tribali, Dardanci, Dako-Mezi, Iliri i drugi, čija se materijalna kultura ogleda u predmetima sačuvanim u Zbirci. Kada su tokom perioda koji je usledio, poznog gvozdenog doba, na ove prostore stigla i keltska plemena, materijalna kultura obogaćena je njihovim uticajem, te je postala deo ukupnog nasleđa.

Artefakti

U zbirci se čuvaju oruđe, oružje, nakit i predmeti svakodnevne upotrebe izrađeni od gvožđa, bronze, srebra i zlata, kao i keramički predmeti, od posuđa I predmeta za svakodnevnu upotrebu, do urni I raznorodnih grobnih priloga. Po značaju se izdvajaju srebrni pojasevi tipa Mramorac iz sredine 5. veka, kao i drugi komadi nakita od plemenitih metala, poreklom iz grobova plemenskih starešina; ostava iz Čuruga s početka latenskog perioda, nalazi konjske opreme sa Velikog Vetrena, srebrne šarnirske fibule iz Aleksinca i keltski mačevi i noževi.

Kustos: dr Aleksandar Bandović, kustos

a.bandovic@narodnimuzej.rs

Pročitajte više