Hronološki okvir

Zbirka za stariji neolit obuhvata materijalne ostatke starčevačke kulture iz razdoblja od kraja 7. do sredine 6. milenijuma pre n. e.

Formiranje fonda

Predmeti koji čine zbirku počeli su pristizati u Muzej već početkom 20. veka.

Okosnicu fonda predstavljaju predmeti pronađeni tokom arheoloških iskopavanja lokaliteta:

Neolitska revolucija

Početak starijeg neolita je doneo veliki broj inovacija. Počelo je nastanjivanje na jednom prostoru, posle kojeg je usledio prelazak sa lova i sakupljanja na zemljoradnju i stočarstvo. Nove ekonomske prilike i sedentarni način života, uslovili su pojavu novih materijala i novih vrsta predmeta. Glina, materijal pogodan za modelovanje zbog svoje plastičnosti, našla je široku primenu u neolitu, ali i u kasnijim periodima.

Artefakti

U sastavu Zbirke najbrojniji su keramički predmeti, prvenstveno posude, ali i tegovi, pršljenci, glačalice. Pojavljuju se i alatke od glačanog kamena raznovrsnih oblika, koje su pogodne za obradu drveta i kože, i sitnjenje žitarica. Uz njih, čuvaju se i oruđa i oružja od okresanog kamena, alatke od kosti i roga, nakit. Posebno treba istaći predmete namenjene ritualnim aktivnostima – žrtvenike, figurine, model peći, ali i veoma atraktivne slikane posude besprekorne izrade.

Kustos: Andrej Starović, viši kustos

a.starovic@narodnimuzej.rs

Pročitajte više