Фонд Галерије фресака

Збирка копија фресака и одливака пластике је фонд Галерије фресака, од 1973. године придружене Народном музеју у Београду. Окосницу збирке чине дела зидног сликарства, иконописа, минијатурног сликарства и архитектуре, настала на територији средњовековне Србије и суседних земаља Балкана у раздобљу од 11. до средине 15. века.

О збирци

Збирка садржи око 1.300 копија фресака из различитих цркава и манастира, као и поједине копије икона и минијатура из истог периода. Уз њих, обухвата и око 300 одливака средњовековне монументалне скулптуре и епиграфских споменика.

Све копије су дела академских уметника специјализованих у тој области. Њихове димензије, начин израде, као и оштећења, потпуно су верни оригиналима. Посебно треба истаћи чињеницу да многе копије потичу из споменика који су данас уништени или угрожени, што чини улогу Галерије фресака у заштити културног наслеђа још значајнијом.

Кустос: др Бојан Поповић, виши кустос

galerijafresaka@narodnimuzej.rs

Прочитајте више