Narodni muzej u saradnji sa Filološkom gimnazijom (učenici koji uče kineski jezik i kulturu), organizuje svakodnevna dešavanja u vezi sa izložbom Nacionalnog muzeja Kine:

Učenici trećeg i četvrtog razreda imaju prezentacije od 10 do 15 minuta na teme: nameštaj dinastije Ćing, dinastija Ćing i njena umetnost, opšte karaktreristike dinastije Ćing, umetnost dinastije Ming, Konfucije, prvi učitelj, Konfucije, život i delo, dinastija Tang, umetnost dinastije Tang, tradicionalne kineske društvene igre.

Učenici prve  i druge godine svakog dana imaju radionice pisanja kineskih karaktera i puštanje kineskih pesmica za decu.

Termini kada će oni realizovati program su sledeći:

Prateći programi izložbe: