Preuzmite Poziv

Preuzmite Poziv na engleskom jeziku (Call for Offers – English version)

Preuzmite Izmenu poziva za podnošenje ponuda 

Preuzmite Izmenu poziva za podnošenje ponuda na engleskom jeziku (Amandman for Call for Offers – English version)

Preuzmite Konkursnu dokumentaciju

Preuzmite Obaveštenje o terminima

Preuzmite Obaveštenje o popunjenim terminima

Preuzmite Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Preuzmite Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2

Preuzmite Izmene i dopune konkursne dokumentacije 3

Preuzmite Izmene i dopune konkursne dokumentacije 4

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 1

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 2

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 3

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 4

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 5

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 6

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 7

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 8

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 9

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 10

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 11

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 12

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 13

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 14

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 15

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 16

Preuzmite Dodatne informacije i pojašnjenja 17

Preuzmite Obaveštenje o produženju roka

Preuzmite Odluku o dodeli Ugovora

Preuzmite Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Pročitajte više