Aktuelna arheološka istraživanja

U Narodnom muzeju u Beogradu trenutno je u toku realizacija većeg broja projekata iz oblasti arheologije. To su projekti sistematskih iskopavanja arheoloških lokaliteta (Belovode, Dijana/Zanes, Kale-Krševica, Pločnik, Šalitrena pećina), kao i rekognosciranja i tematskih istraživanja raznih oblasti na teritoriji Srbije (Podrinje, Podunavlje, opština Babušnica). Takođe, realizuju se i multidisciplinarni projekti – etnoarheološka i petroarheološka istraživanja.

Sva istraživanja finansira Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva.

Raznovrsnost arheoloških istraživanja ogleda se ne samo u pogledu hronološkog raspona (praistorija, antika, srednji vek), već i u pogledu mnoštva istraživanih tema: naseljavanje, ekonomija, tehnologija izrade predmeta za svakodnevnu upotrebu, pojava metalurgije, pogrebni običaji, trgovina, i mnoge druge.

Pročitajte još

Kako je otkupljena Renoarova ,,Kupačica“ ?

Saznaj više

Kićenje neveste Paje Jovanovića

Saznaj više

„VREDNE RUČICE“ UROŠA PREDIĆA – SVAKA SLIKA IMA SVOJU PRIČU

Saznaj više