Aktuelna arheološka istraživanja

U Narodnom muzeju u Beogradu trenutno je u toku realizacija većeg broja projekata iz oblasti arheologije. To su projekti sistematskih iskopavanja arheoloških lokaliteta (Belovode, Dijana/Zanes, Kale-Krševica, Pločnik, Šalitrena pećina), kao i sistematskog rekognosciranja uz sondažna iskopavanja i tematska istraživanja pojedinih regija, opština i naselja na teritoriji Srbije (Podrinje, Podunavlje, opštine Kuršumlija i Babušnica, Kupinovo). Takođe, realizuju se i multidisciplinarni projekti – etnoarheološka i petroarheološka istraživanja.

 

Sva istraživanja finansira Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva.

Pročitajte još

Potraga za balkanskim kremenom

Saznaj više

Medicinska kutija lekara u rudničkoj oblasti

Saznaj više

Devojka u plavom

Saznaj više