NAKIT IZ ZBIRKE NARODNOG MUZEJA : OD 15. DO POČETKA 19. VEKA

Branka Ivanić, Nakit iz zbirke Narodnog muzeja: od 15. do početka 19. veka, 1995.
Oblast: Arheologija

 

 

 

KATALOG METALA II

Mirjana Vukmanović, Nenad Radojčić, Katalog metala II, 1995.
Oblast: Arheologija

 

 

 

ANTIČKA GRČKA ZBIRKA

Ljubiša Popović, Antička grčka zbirka, 1994.
Oblast: Arheologija

 

 

 

ANTIČKO SREBRO U SRBIJI

Ivana Popović, Antičko srebro u Srbiji, 1994.
Oblast: Arheologija

 

 

OSTAVA IZ BARA

Ivana Popović, Bojana Borić-Brešković, Ostava iz Bara, 1994.
Oblast: Arheologija

 

 

 

OSTAVA IZ BELE REKE

Ivana Popović, Bojana Borić-Brešković, Ostava iz Bele Reke, 1994.
Oblast: Arheologija

 

 

 

RIMSKI PARADNI OKLOP IZ RITOPEKA

Ivana Popović, Rimski paradni oklop iz Ritopeka, 1993.
Oblast: Arheologija

 

 

 

RIMSKI NAKIT U NARODNOM MUZEJU U BEOGRADU, I: PRSTENjE

Ivana Popović, Rimski nakit u Narodnom muzeju u Beogradu, I: prstenje, 1992.
Oblast: Arheologija

 

 

 

KASNOANTIČKI I RANOVIZANTIJSKI NAKIT OD ZLATA U NARODNOM MUZEJU U BEOGRADU

Ivana Popović, Kasnoantički i ranovizantijski nakit od zlata u Narodnom muzeju u Beogradu, 2001.
Oblast: Arheologija

 

 

MANSIO IDIMUM : RIMSKA POŠTANSKA I PUTNA STANICA KOD MEDVEĐE

Miloje Vasić, Gordana Milošević, Mansio Idimum: rimska poštanska i putna stanica kod Medveđe, Arheološke monografije 11, 2000.
Oblast: Arheologija

 

 

VAJUGA-PESAK: NEKROPOLA STARIJEG GVOZDENOG DOBA

Petar Popović, Mirjana Vukmanović, Vajuga-Pesak: nekropola starijeg gvozdenog doba, 1998.
Oblast: Arheologija

 

 

PRSTENjE SRPSKE SREDNjOVEKOVNE VLASTELE: ZBIRKA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

Branka Ivanić, Prstenje srpske srednjovekovne vlastele: zbirka Narodnog muzeja u Beogradu, 1998.
Oblast: Arheologija

 

 

VRELO-ŠARKAMEN: CARSKA PALATA: ZLATNI NAKIT IZ MAUZOLEJA U ŠARKAMENU

Miodrag Tomović, Čedomir Vasić, Vrelo-Šarkamen: carska palata: zlatni nakit iz mauzoleja u Šarkamenu, 1997.
Oblast: Arheologija

 

 

REMEK-DELA RIMSKIH ZLATARA: ZBIRKA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

Ivana Popović, Remek-dela rimskih zlatara: zbirka Narodnog muzeja u Beogradu, 1997.
Oblast: Arheologija

 

 

ZLATNI AVARSKI POJAS IZ OKOLINE SIRMIJUMA

Ivana Popović, Zlatni avarski pojas iz okoline Sirmijuma, 1997.
Oblast: Arheologija

 

 

 

ARHEOLOŠKI MUZEJ ĐERDAPA

Mirjana Vukmanović, Nenad Radojčić, Jelena Kondić, Slobodan Fidanovski, Arheološki muzej Đerdapa, 1996.
Oblast: Arheologija

 

 

RIMSKI NAKIT U NARODNOM MUZEJU U BEOGRADU, II: ZLATNI NAKIT

Ivana Popović, Rimski nakit u Narodnom muzeju u Beogradu, II: zlatni nakit, 1996.
Oblast: Arheologija

 

 

RADIONICE I KOVNICE SREBRA : AKTA NAUČNOG SKUPA ODRŽANOG OD 15. DO 18. NOVEMBRA 1994. GODINE U NARODNOM MUZEJU U BEOGRADU

Ivana Popović, Tatjana Cvjetićanin, Bojana Borić-Brešković, Radionice i kovnice srebra, 1995.
Oblast: Arheologija

 

 

AMBER IN ARCHAEOLOGY: PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AMBER IN ARCHAEOLOGY, BELGRADE 2006

eds. Aleksandar Palavestra, Curt W. Beck, Joan M. Todd, Amber in Archaeology: proceedings of the Fifth International Conference on Amber in Archaeology, Belgrade 2006, 2009.
Oblast: Arheologija

 

ZBORNIK NARODNOG MUZEJA: ARHEOLOGIJA

Zbornik Narodnog muzeja u Beogradu: arheologija
Oblast: Arheologija

 

 

 

DOBROTVORI BEOGRADSKOM UNIVERZITETU

Tatjana Bošnjak i dr, Dobrotvori Beogradskom univerzitetu, 2005.
Oblast: Istorija umetnostiArheologijaNumizmatika

 

 

 

CORPUS VASORUM ANTIQUORUM: SERBIE ET MONTÉNÉGRO: MUSÉE NATIONAL – BELGRADE

Ljubiša Popović, Corpus vasorum antiquorum: Serbie et Monténégro: Musée National – Belgrade, 2004.
Oblast: Arheologija

 

 

TEKIJA

Aleksandrina Cermanović-Kuzmanović, Aleksandar Jovanović, Tekija, Đerdapske sveske : posebna izdanja, 4, 2004.
Oblast: Arheologija

 

 

GLAMIJA: NEKROPOLA BRONZANOG DOBA U KORBOVU

Dušan Krstić, Glamija: nekropola bronzanog doba u Korbovu, 2003.
Oblast: Arheologija

 

 

 

ARHEOLOŠKO PUTOVANjE ĐERDAPOM I

Nenad Radojčić, Vasoje Vasić, Arheološko putovanje Đerdapom I, 2003.
Oblast: Arheologija

 

 

 

NAKIT SA JUHORA: OSTAVA ILI SAKRALNI TEZAURUS

Ivana Popović, Nakit sa Juhora: ostava ili sakralni tezaurus, 2002.
Oblast: Arheologija

 

 

 

FROM LEPENSKI VIR TO MODERN ART

From Lepenski Vir to Modern Art, The National Museum Belgrade Treasure, [4], 2002.
Oblast: Istorija umetnostiArheologija

 

 

 

GLEĐOSANA KERAMIKA GORNjE MEZIJE

Gleđosana keramika Gornje Mezije, Arheološke monografije 12, 2001.
Oblast: Arheologija

 

 

 

OSTAVE RUDNIČKO-TAKOVSKOG KRAJA, 1: PRAISTORIJA

Lidija Nikitović, Ana Cicović i Aca Đorđević, Ostave rudničko-takovskog kraja, 1: praistorija, 2009.
Oblast: Arheologija

 

 

 

VINČA – PRAISTORIJSKA METROPOLA: ISTRAŽIVANjA 1908-2008

Dubravka Nikolić i dr, Vinča – praistorijska metropola: istraživanja 1908-2008, 2008.
Oblast: Arheologija

 

 

FRANCUSKO-SRPSKA SARADNjA U OBLASTI ARHEOLOGIJE

Vujadin Ivanišević i dr, Francusko-srpska saradnja u oblasti arheologije, 2008.
Oblast: Arheologija

 

 

 

TAJNA LEPENSKOG VIRA: LIK BOGA SUNCA IZ VII MILENIJUMA PRE HRISTA

Ljubinka Babović, Tajna Lepenskog Vira: lik boga Sunca iz VII milenijuma pre Hrista, 2008.
Oblast: Arheologija

 

 

LEPENSKI VIR: VODIČ

Dragoslav Srejović, Ljubinka Babović, Lepenski Vir: vodič, 2007.
Oblast: Arheologija

 

 

 

KASNOANTIČKA GLEĐOSANA KERAMIKA: GLEĐOSANA KERAMIKA PRVE MEZIJE, PRIOBALNE DAKIJE, SREDOZEMNE DAKIJE I DARDANIJE

Tatjana Cvjetićanin, Kasnoantička gleđosana keramika : gleđosana keramika Prve Mezije, Priobalne Dakije, Sredozemne Dakije i Dardanije, Arheološke monografije 19, 2006.
Oblast: Arheologija

 

MAGIJA ĆILIBARA

Aleksandar Palavestra, Vera Krstić, Magija ćilibara, 2006.
Oblast: Arheologija

 

 

 

SVETILIŠTA LEPENSKOG VIRA: MESTO, POLOŽAJ I FUNKCIJA

Ljubinka Babović, Svetilišta Lepenskog Vira: mesto, položaj i funkcija, 2006.
Oblast: Arheologija

 

 

 

 

NAKIT NOVOG BRDA: IZ ARHEOLOŠKE ZBIRKE POZNOG SREDNjEG VEKA

Emina Zečević, Nakit Novog Brda: iz Arheološke zbirke poznog srednjeg veka, 2006.
Oblast: Arheologija

 

 

 

 

U DODIRU S ANTIKOM

U dodiru s antikom, 2006.
Oblast: Arheologija

 

 

 

LEPENSKI VIR: VODIČ KROZ KULTURU

ur. Bojana Mihailović, Lepenski vir: vodič kroz kulturu, 2012.
Oblast: Arheologija

 

 

 

 

CENTRALNI BALKAN IZMEĐU GRČKOG I KELTSKOG SVETA: KALE – KRŠEVICA: 2001-2011

Petar Popović, Centralni Balkan između grčkog i keltskog sveta: Kale – Krševica : 2001-2011, 2012.
Oblast: Arheologija

 

 

KERAMIKA U RIMSKOJ PROVINCIJI GORNjOJ MEZIJI

Tatjana Cvjetićanin, Keramika u rimskoj provinciji Gornjoj meziji, 2010.
Oblast: Arheologija

 

 

 

ITALIJA I RESTAURACIJA VELIČANSTVENOG KRATERA: KNEŽEVSKO BLAGO NARODNOG MUZEJA

ur. Tatjana Cvjetićanin, Italija i restauracija veličanstvenog kratera : kneževsko blago Narodnog muzeja, 2011.
Oblast: Arheologija

 

 

BELOVODE: NASELjE VINČANSKE KULTURE: 5400-4600 G. STARE ERE

Duško Šljivar, Jasmina Živković, Dragan Jacanović, Belovode: naselje vinčanske kulture: 5400-4600 g. stare ere, 2011.
Oblast: Arheologija

 

 

RIMSKI KOSMAJ

Mirjana Glumac, Rimski Kosmaj, 2010.
Oblast: Arheologija

 

 

 

MATERIJALNA KULTURA IZ RANOVIZANTIJSKIH UTVRĐENjA U ĐERDAPU

Perica Špehar, Materijalna kultura iz ranovizantijskih utvrđenja u Đerdapu, 2010.
Oblast: Arheologija

 

 

ANTIČKI KOSMAJ

Mirjana Glumac, Antički Kosmaj, 2009.
Oblast: Arheologija

 

 

 

OSTAVE RUDNIČKO-TAKOVSKOG KRAJA, 3: SREDNjI VEK

Ana Cicović, Vesna Radić, Aleksandra Nitić, Ostave rudničko-takovskog kraja, 3: srednji vek, 2009.
Oblast: Arheologija

 

 

OSTAVE RUDNIČKO-TAKOVSKOG KRAJA, 2: ANTIKA

Ivana Popović, Veselinka Ninković i Ana Cicović, Ostave rudničko-takovskog kraja, 2: antika, 2009.
Oblast: Arheologija

 

 

KASNORIMSKA KERAMIKA ĐERDAPA

Tatjana Cvjetićanin, Kasnorimska keramika Đerdapa, 2016.
Oblast: Arheologija

 

 

 

VOTIVNA DVOKOLICA IZ STANIČENjA KOD PIROTA

ur. Deana Ratković, Votivna dvokolica iz Staničenja kod Pirota, 2015.
Oblast: Arheologija

 

 

 

TRADITIONAL POTTERY MAKING FROM THE ETHNOARCHAEOLOGICAL POINT OF VIEW: SCIENTIFIC RESEARCH AND SAFEGUARDING OF INTANGIBLE HERITAGE: PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE, BELGRADE 2011

ed. Biljana Đorđević, Traditional pottery making from the ethnoarchaeological point of view, 2014.
Oblast: Arheologija

 

KRSTOVI IZ ZBIRKI NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU: OD XIV DO XIX VEKA

Nataša Cerović, Krstovi iz zbirki Narodnog muzeja u Beogradu: od XIV do XIX veka, 2014.
Oblast: Arheologija

 

 

ZAVETI I PORUKE: STEFAN NEMANjA – DEVET VEKOVA

ur. Emina Zečević, Zaveti i poruke: Stefan Nemanja – devet vekova, 2014.
Oblast: Istorija umetnosti,

 

 

 

POKLONI SOFIJE I MILOJKA DUNjIĆA

ur. Tatjana Cvjetićanin, Pokloni Sofije i Milojka Dunjića, 2013.
Oblast: Arheologija

 

 

 

ZLATICA U OMOLjICI I NAJEVA CIGLANA U VOJLOVICI KOD PANČEVA: KERAMIČKI NALAZI BRONZANOG DOBA

Nenad Radojčić, Zlatica u Omoljici i Najeva ciglana u Vojlovici kod Pančeva: keramički nalazi bronzanog doba, 2013.
Oblast: Arheologija

 

 

KONSTANTIN VELIKI I MILANSKI EDIKT 313.: RAĐANjE HRIŠĆANSTVA U RIMSKIM PROVINCIJAMA NA TLU SRBIJE

ur. Ivana Popović, Bojana Borić Brešković, Konstantin Veliki i Milanski edikt 313.: rađanje hrišćanstva u rimskim provincijama na tlu Srbije, 2013.
Oblast: Arheologija

 

 

NARODNI MUZEJ: ZLATNI PRESEK

Andrej Starović, Bojana Borić Brešković, Tatjana Cvjetićanin i Emina Zečević, Narodni muzej: zlatni presek, 2013.
Oblast: Arheologija

 

 

KOSOVO I METOHIJA: ZADUŽBINE I DAROVI: ZBIRKE NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

Kosovo i Metohija : zadužbine i darovi : zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, 2013.
Oblast: Istorija umetnosti

Pročitajte više